יום שישי, 6 בפברואר 2009

והערה אחרונה על אחוז החסימה, באמת אחרונה

במקום ש"מי יעבור את אחוז החסימה" יקבע מה נצביע, עדיף שנצביע, וכך נקבע מי יעבור את אחוז החסימה.